Ga naar hoofdinhoud

Huwelijkse voorwaarden en bescherming tegen schuldeisers

Dit memo is bedoeld voor iedereen die met het oog op (betere) bescherming tegen schuldeisers huwelijkse voorwaarden wil gaan maken of bestaande huwelijkse voorwaarden wil gaan aanpassen. In dit memo wordt telkens gesproken over een huwelijk en echtgenoten. De wet kent echter voor het huwelijk en het geregistreerd partnerschap op dit punt een precies gelijke regeling. Alle opmerkingen gelden dus niet alleen voor een huwelijk en echtgenoten maar ook voor een geregistreerd partnerschap en geregistreerde partners.

Bescherming tegen schuldeisers

Gemeenschap van goederen

Als u bent getrouwd in gemeenschap van goederen, dan mogen uw schuldeisers zich verhalen op alle goederen van de gemeenschap, ook als dit goed is ingebracht door de andere echtgenoot, of als de andere echtgenoot dit goed betaald heeft.

Huwelijkse voorwaarden

Als u bent getrouwd op huwelijkse voorwaarden dan is het mogelijk dat deze huwelijkse voorwaarden een uitsluiting van iedere gemeenschap kennen. Veel huwelijkse voorwaarden hebben een uitsluiting van iedere gemeenschap als uitgangspunt. Als er een uitsluiting van iedere gemeenschap is, dan blijft iedere echtgenoot eigenaar van zijn eigen goederen, en kunnen schuldeisers zich in principe alleen verhalen op de goederen van de echtgenoot die de schuld is aangegaan.
U kunt in de huwelijkse voorwaarden onderscheid maken tussen de ‘externe werking’ (naar schuldeisers toe) en de ‘interne werking’ (tussen de echtgenoten, in geval van echtscheiding of overlijden). U kunt met behulp van verrekenbedingen zorgdragen voor een evenwichtige verdeling van uw beider inkomen en vermogen. Met een ‘finaal verrekenbeding’ (werkend bij echtscheiding of overlijden) hebben schuldeisers in beginsel niets te maken, een ‘Amsterdams verrekenbeding’ is wel van belang voor schuldeisers.

Aandachtspunten huwelijkse voorwaarden

De gevolgen van insolventie kunnen beperkt worden door in uw huwelijkse voorwaarden extra aandacht te besteden aan de navolgende punten:

 1. Probeer het gemeenschappelijk vermogen zo klein mogelijk te houden of zelfs uit te sluiten.
 1. Voorkom aansprakelijkheid van de schulden die de andere echtgenoot is aangegaan.
 2. Overweeg zorgvuldig het opnemen of in stand houden van een zogenaamd “Amsterdams verrekenbeding” in uw huwelijkse voorwaarden.
 3. Maak uw huwelijkse voorwaarden op tijd.
 4. Leg in uw huwelijkse voorwaarden goed vast van wie wat is.
 5. Houd uw administratie goed bij.
 6. Voer hetgeen u in uw huwelijkse voorwaarden heeft afgesproken ook daadwerkelijk uit.
 7. Denk na over het toedelen van bezit.
 8. Houd een en ander goed bij! Uw situatie verandert voortdurend.
 1. Breng risicovolle nieuwe ondernemingen onder in een (aparte) Besloten Vennootschap en zorg dat alleen deze B.V. contractspartij is bij financieringen en leveranciers.

Tot slot nog een tweetal opmerkingen:

 • Huwelijkse voorwaarden werken alleen goed als de huwelijkse voorwaarden ook in overeenstemming zijn met uw situatie. Als de inhoud van de akte heel anders is dan wat u in de praktijk doet, dan zal soms het gevolg zijn dat de huwelijkse voorwaarden niet werken of wellicht zelfs averechts werken.
 • Bescherming tegen schuldeisers is meestal niet de enige reden om huwelijkse voorwaarden te sluiten: huwelijkse voorwaarden regelen namelijk ook wat er tussen de echtgenoten zal gaan gebeuren in het geval van een echtscheiding. In dat geval willen de echtgenoten vaak een regeling die heel andere en zelfs tegenovergestelde uitgangspunten heeft.

Heeft u vragen? Maak vrijblijvend een afspraak om uw vraag aan een (kandidaat-)notaris voor te leggen.