Ga naar hoofdinhoud

Nieuw huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018

Wettelijke regeling

Op 1 januari 2018 wijzigt het huwelijksvermogensrecht. Voor echtgenoten die vanaf die datum in het huwelijk treden en geen huwelijkse voorwaarden maken, geldt het nieuwe wettelijke stelsel. De echtgenoten trouwen dan nog steeds in gemeenschap van goederen. Anders dan nu gaan echter niet alle goederen en schulden van de echtgenoten tot die gemeenschap behoren.

Buiten de gemeenschap blijven:

  • alle goederen en schulden die de echtgenoten voor het huwelijk privé hadden;
  • schenkingen en erfenissen

Goederen waarvan de echtgenoten al voor het huwelijk samen eigenaar waren, gaan wel tot de gemeenschap van goederen behoren.

Het bovenstaande komt er op neer dat echtgenoten bij echtscheiding (en overlijden) alleen het tijdens huwelijk opgebouwde vermogen – behoudens schenkingen en erfenissen – en het vermogen dat zij al voor het huwelijk samen in eigendom hadden met elkaar hoeven te delen.

Administratie

Echtgenoten die onder het nieuwe wettelijk stelsel trouwen, dienen een goede administratie te voeren. Het is namelijk van belang dat ook aan het einde van het huwelijk nog kan worden vastgesteld welk vermogen van ieder van de echtgenoten privé is en wat er tot de gemeenschap van goederen behoort. Als een echtgenoot niet meer kan aantonen dat een bepaald goed van hem/haar privé is, wordt dit goed geacht tot de gemeenschap van goederen te behoren. Daarom is het verstandig om voorafgaande aan het huwelijk bij notariële akte vast te leggen welke goederen en schulden ieder van de echtgenoten reeds voor het huwelijk had. Op die manier is ook bij echtscheiding (en overlijden) duidelijk welke goederen en schulden buiten de gemeenschap van goederen zijn gebleven en niet met de andere echtgenoot gedeeld hoeven te worden.

Opstellen huwelijkse voorwaarden nog steeds van belang

Veel mensen zijn in de veronderstelling dat het opstellen van huwelijkse voorwaarden straks niet meer nodig is. Of dit correct is, verschilt van geval tot geval. De nieuwe regeling kent enkele bijzonderheden waardoor het raadzaam kan zijn huwelijkse voorwaarden te maken. Dit is bijvoorbeeld het geval als een van de aanstaande echtgenoten een onderneming heeft of eigen middelen heeft geïnvesteerd in de woning waarvan de echtgenoten al voor het huwelijk samen eigenaar waren.

Als echtgenoten niet onder het wettelijk stelsel willen trouwen moeten zij uiteraard ook huwelijkse voorwaarden maken. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat de echtgenoten helemaal geen vermogen met elkaar willen delen. Ook als het de bedoeling is dat zij juist wel al hun bezittingen en schulden bij echtscheiding met elkaar delen, dient dit bij huwelijkse voorwaarden te worden geregeld. De algehele gemeenschap van goederen die nu nog als regeling geldt indien geen huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld, dient vanaf 1 januari 2018 dus juist in huwelijkse voorwaarden te worden vastgelegd.

Advies en maatwerk

Het blijft dus van belang om u voorafgaande aan uw huwelijk te laten adviseren door uw notaris en zo nodig huwelijkse voorwaarden te maken. Iedere situatie is anders en iedere situatie vraagt om een regeling op maat.

Het bovenstaande geldt overigens ook als u op of na 1 januari 2018 een geregistreerd partnerschap aangaat.

Heeft u vragen? Maak vrijblijvend een afspraak om uw vraag aan een (kandidaat-)notaris voor te leggen.