Ga naar hoofdinhoud

Ondernemingsrecht

Het oprichten van een Vereniging

Een vereniging heeft leden met dezelfde hobby, levensbeschouwing of politieke overtuiging. Wilt u samen sporten of muziek maken? Of wilt u met anderen samenwerken om een winkelgebied te verbeteren? Bij een dergelijk gezamenlijk doel kunt u kiezen voor de vereniging als rechtsvorm.

Een vereniging richt u op via de notaris. Vastlegging van de statuten in een notariële akte zorgt ervoor dat bestuurders in beginsel niet aansprakelijk zijn.

Neem contact op
Ondernemingsrecht - Meijer Notarissen

Rechtsbevoegdheid

U kunt een vereniging oprichten als er twee of meer personen willen samenwerken aan een gemeenschappelijk doel. U hebt een notariële akte nodig, met daarin de statuten van de vereniging.

Statuten

In de akte van oprichting staan de statuten, waaronder de naam, het doel en de vestigingsplaats. Een vereniging kent ten minste twee organen. Namelijk de ALV (de ledenvergadering) en het bestuur. De statuten regelen onder meer de verhouding tussen die beide organen. Na de oprichting bij de notaris dient de vereniging te worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De statuten moeten een aantal verplichte onderdelen bevatten. De naam en het doel van de vereniging dienen te worden vermeld en ook de verplichtingen die de leden tegenover de vereniging hebben. Verder moet duidelijkheid worden verschaft over de manier waarop de algemene vergadering bijeen wordt geroepen en bestuurders worden benoemd en ontslagen. Net als bij de stichting moet ook in de statuten worden bepaald waar het geld en de goederen van de vereniging heen gaan als de vereniging wordt ontbonden, evenals de manier waarop die bestemming wordt vastgesteld.

Streeft u met anderen een gezamenlijk doel na en richt u een vereniging op? Meijer Notarissen begeleidt u graag met vakkundig advies! Maak een afspraak om uw persoonlijke situatie met een van onze notarissen te bespreken.

Afdeling medewerkers

mr C. Hagendijk - Meijer Notarissen
mr C. Hagendijk
NotarisOndernemingsrecht, Onroerend goed, Personen- en Familierecht+31 (0)20 - 53 170 04
mr M.R. Meijer - Meijer Notarissen
mr M.R. Meijer
NotarisOndernemingsrecht, Onroerend goed, Personen- en Familierecht+31 (0)20 - 53 170 06
mr J. Borren - Meijer Notarissen
mr J. Borren
NotarisOndernemingsrecht, Onroerend goed, Personen- en Familierecht
mr I.C.M. Kroon - Meijer Notarissen
mr I.C.M. Kroon
Kandidaat-notarisOndernemingsrecht+31 (0)20 - 53 170 20
mr F.M. Jansen
Kandidaat-notarisOndernemingsrecht+31 (0)20 - 53 170 63
mr J.S.A. Groen - Meijer Notarissen
mr J.S.A. Groen
Kandidaat-notarisOndernemingsrecht+31 (0)20 - 53 170 61
E.E. Bijl
Algemeen medewerkerOndernemingsrecht+31 (0)20-531 70 64
L. Sijmons-Tuin
Algemeen medewerkerOndernemingsrecht+31 (0)20 - 53 170 26