Ga naar hoofdinhoud

Ondernemingsrecht

Overdracht van aandelen

Het kapitaal van een vennootschap is verdeeld in aandelen. Een levering van aandelen, in de volksmond aandelenoverdracht, bij een BV of NV vindt plaats via een notariële akte. In deze akte worden de gegevens opgenomen van de verkoper, de koper en de vennootschap. Ook het aantal en de soort aandelen waarop de transactie betrekking heeft, worden hierin vastgelegd. Verder wordt vermeld wanneer en op welke wijze de verkoper de aandelen heeft verkregen.

In de akte komt ook de eventuele blokkeringsregeling zoals die in de statuten voorkomt aan bod, evenals de naleving hiervan. De notaris controleert al deze gegevens. Uiteraard is er de mogelijkheid om nadere tussen de verkoper en de koper gemaakte afspraken in de akte op te nemen.

Neem contact op
Ondernemingsrecht - Meijer Notarissen

De akte van levering

Voor de levering is zogezegd een notariële akte vereist. Dit geldt ook voor beperkte rechten op een aandeel, zoals vruchtgebruik of pandrecht. In de akte van levering staan dezelfde gegevens als in de akte van uitgifte en daarnaast wordt vermeld wanneer en hoe de verkoper het aandeel of het beperkte recht daarop heeft verkregen. Eventuele adreswijzigingen of directiewisselingen welke samenhangen met de akte van levering, geeft de notaris door aan de Kamer van Koophandel.

Het uitoefenen van rechten

Pas wanneer uw vennootschap de levering van de aandelen heeft erkend, kan de nieuwe aandeelhouder of rechthebbende de rechten uitoefenen die aan het aandeel verbonden zijn. Bijvoorbeeld: stemrecht, vergaderrecht en dividendrecht. Zonder erkenning is de nieuwe aandeelhouder slechts eigenaar van het aandeel. Erkenning of betekening is niet nodig als de vennootschap bij de rechtshandeling zelf partij is. Dat is bijvoorbeeld het geval als de vennootschap zelf aandelen inkoopt of uitgeeft.

Rechtszekerheid

Door Meijer Notarissen te raadplegen, bent u ervan verzekerd dat aan de statutaire en wettelijke formaliteiten wordt voldaan. De notaris heeft bovendien de plicht een titelrecherche te doen. Dat betekent dat die in ieder geval onderzoekt of de levering een geldige juridische basis heeft en of degene die levert daartoe bevoegd is.

De aandelenoverdracht van een BV of niet beursgenoteerde NV vereist een notariële akte. Meijer Notarissen adviseert, controleert en regelt uw gehele aandelenoverdracht. Maak een afspraak om uw persoonlijke situatie met een van onze notarissen te bespreken.

Afdeling medewerkers

mr C. Hagendijk - Meijer Notarissen
mr C. Hagendijk
NotarisOndernemingsrecht, Onroerend goed, Personen- en Familierecht+31 (0)20 - 53 170 04
mr M.R. Meijer - Meijer Notarissen
mr M.R. Meijer
NotarisOndernemingsrecht, Onroerend goed, Personen- en Familierecht+31 (0)20 - 53 170 06
mr J. Borren - Meijer Notarissen
mr J. Borren
NotarisOndernemingsrecht, Onroerend goed, Personen- en Familierecht
mr I.C.M. Kroon - Meijer Notarissen
mr I.C.M. Kroon
Kandidaat-notarisOndernemingsrecht+31 (0)20 - 53 170 20
mr F.M. Jansen
Kandidaat-notarisOndernemingsrecht+31 (0)20 - 53 170 63
mr J.S.A. Groen - Meijer Notarissen
mr J.S.A. Groen
Kandidaat-notarisOndernemingsrecht+31 (0)20 - 53 170 61
E.E. Bijl
Algemeen medewerkerOndernemingsrecht+31 (0)20-531 70 64
L. Sijmons-Tuin
Algemeen medewerkerOndernemingsrecht+31 (0)20 - 53 170 26