Ga naar hoofdinhoud

Personen- en Familierecht

Testament

Uw overlijden is iets waar u waarschijnlijk liever niet over nadenkt. Toch is het verstandig dat wel te doen. Wat wilt u dat er na uw overlijden met uw bezittingen gebeurt? Als u komt te overlijden zonder dat u iets hebt geregeld, bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. Ook regelt de wet hoeveel elk van uw erfgenamen erft. Er zijn veel mensen die zelf willen bepalen aan wie zij hun geld en spullen willen nalaten. Daarvoor is een testament bedoeld. Dit is een notariële akte waarin u aangeeft wat u wilt dat er bij uw overlijden met uw nalatenschap moet gebeuren.

Als u overlijdt, vormen uw bezittingen en eventuele schulden uw nalatenschap. Deze nalatenschap wordt verdeeld over uw erfgenamen. Volgens de wet zijn uw erfgenamen uw echtgenoot of echtgenote en uw kinderen. Pas als uw partner overlijdt, kunnen de kinderen hun deel opeisen. Heeft u geen partner of kinderen (meer), dan komt uw nalatenschap volgens de wet toe aan kleinkinderen. Als u geen afstammelingen hebt erven uw ouders, broers, zussen en/of hun kinderen.

Neem contact op
Personen- en Familierecht - Meijer Notarissen

Afwijken van de wettelijke regeling

Door het opmaken van een testament kunt u van de wettelijke regeling afwijken. Zo kunt u bijvoorbeeld een goede vriend aanstellen als erfgenaam. Tevens kunt u een executeur benoemen om uw testament uit te voeren. Heeft u bepaalde spullen of geldbedragen die u graag nalaat aan een speciaal familielid of een organisatie? Bijvoorbeeld de antieke kast aan uw neef, uw aandelenpakket aan uw zakenpartner of een geldsom aan het goede doel? Ook dat legt u vast in uw testament. Dat heet een legaat. Heeft u spullen met emotionele waarde? Die kunt u vaak aan iemand nalaten met een codicil.

Bewindvoerder

Vindt u het belangrijk dat een erfgenaam pas vanaf een bepaalde leeftijd zelf over de erfenis mag beschikken? Dan kunt u een zogenaamde bewindvoerder in uw testament opnemen. Deze persoon voert tot de door u vastgestelde leeftijd, het beheer over het vermogen dat de erfgenaam van u erft. Alleen in overleg met de bewindvoerder en met diens toestemming kan uw erfgenaam aan de erfenis komen.

Voogdij bij testament regelen

Ook kunt u in uw testament regelen wie de voogdij over uw minderjarige kinderen krijgt, voor het geval u er niet meer bent. U kunt een groot aantal zaken regelen. Zoals de financiën van de kinderen, of ze bij elkaar moeten blijven, of zij bij de voogd in huis moeten wonen en nog veel meer. De voogd oefent het gezag uit over de minderjarige kinderen en heeft ook het bewind over het vermogen van de kinderen. Bij testament kunt u bepalen dat iemand anders dan de voogd het bewind krijgt of dat de voogd ook tot een bepaalde leeftijd het bewind voert zodra de kinderen meerderjarig worden.

Familieleden uitsluiten van uw nalatenschap (onterven)

Wilt u niet dat uw partner of uw kinderen meedelen in uw nalatenschap? Dan kunt u hen in uw testament onterven. Wilt u uw kinderen beschermen bij echtscheiding? Dan kunt u door opname van een uitsluitingsclausule in uw testament zorgen dat een vertrekkende partner van uw kind geen recht heeft op uw nalatenschap.

Wenst u meer informatie over het opmaken van een testament? Meijer Notarissen bespreekt in een persoonlijk gesprek graag de mogelijkheden, zodat alles goed voor u wordt vastgelegd.

Afdeling medewerkers

mr C. Hagendijk - Meijer Notarissen
mr C. Hagendijk
NotarisOndernemingsrecht, Onroerend goed, Personen- en Familierecht+31 (0)20 - 53 170 04
mr M.R. Meijer - Meijer Notarissen
mr M.R. Meijer
NotarisOndernemingsrecht, Onroerend goed, Personen- en Familierecht+31 (0)20 - 53 170 06
mr J. Borren - Meijer Notarissen
mr J. Borren
NotarisOndernemingsrecht, Onroerend goed, Personen- en Familierecht
D.G. Meijer
Algemeen medewerkerPersonen- en Familierecht+31 (0)20 - 53 170 25