Ga naar hoofdinhoud

Personen- en Familierecht

Erfrecht

Als iemand tot wie u in een nauwe relatie stond komt te overlijden, krijgt u in korte tijd veel te verwerken. Het overlijden heeft niet alleen emotionele gevolgen, maar u zult helaas ook worden geconfronteerd met een aantal zakelijke beslissingen die genomen moeten worden. Eerst is er de uitvaart, daarna begint het afwikkelen van de nalatenschap. Wanneer u wordt gevraagd om een zogeheten ‘verklaring van erfrecht’ is de tussenkomst van een notaris vereist.

Op zo’n moment is het goed als de nalatenschap/erfenis vooraf goed beschreven (en verdeeld) is volgens de wensen van de overledene. Ook indien dat niet het geval is, neemt het inschakelen van een notaris u veel problemen en zorgen uit handen. Meijer Notarissen staat u graag bij in een professionele en snelle afwikkeling. Tevens kunnen onze notarissen de erfgenamen informeren over de mogelijkheden van het wel of niet aanvaarden van de erfenis.

Neem contact op
Personen- en Familierecht - Meijer Notarissen

Bezittingen en schulden

Een overledene wordt ook wel de erflater genoemd. De overledene laat bezittingen en/of schulden na. De bezittingen en schulden van de erflater vormen tezamen de nalatenschap. Het erfrecht regelt de overgang van de bezittingen en schulden van de erflater op de erfgenamen. In de verklaring van erfrecht, opgemaakt door een notaris, wordt vermeld wie er overleden is, of er een testament is gemaakt en wie op grond van de wet of het testament de erfgenamen zijn en wie de nalatenschap kan afhandelen. Wanneer de erflater een testament heeft gemaakt, verkrijgen de erfgenamen het hele of een deel van het vermogen, zoals dit in dat testament is vastgelegd. Indien er geen testament is opgemaakt, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn en wat zij verkrijgen. Dit is het wettelijk erfrecht.

Verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht is een door de notaris opgemaakte verklaring waarin staat vermeld wie er is overleden, of er een testament is gemaakt en wie op grond van de wet of het testament de erfgenamen zijn. De notaris maakt deze verklaring aan de hand van door hem te verzamelen gegevens. Tevens staat er in de verklaring wie de nalatenschap kan afhandelen.

Controle door de notaris

De notaris moet voor de afgifte van de verklaring een aantal zaken controleren. Zo wordt bij het Centraal Testamentenregister gecontroleerd of er een testament is, worden bij het bevolkingsregister de persoonlijke gegevens gecontroleerd en wordt er een erfgenamenonderzoek uitgevoerd. Als de notaris alle benodigde gegevens heeft ontvangen, kan hij de verklaring van erfrecht afgeven. Indien u de tenaamstelling van de woning van de erflater wilt laten wijzigen, kunnen onze notarissen dit in orde maken door het laten inschrijven van de verklaring van erfrecht bij het Kadaster.

Dient u een verklaring van erfrecht te laten opstellen? Meijer Notarissen adviseert u graag! Maak een afspraak om uw persoonlijke situatie met een van onze notarissen door te nemen.

Afdeling medewerkers

mr C. Hagendijk - Meijer Notarissen
mr C. Hagendijk
NotarisOndernemingsrecht, Onroerend goed, Personen- en Familierecht+31 (0)20 - 53 170 04
mr M.R. Meijer - Meijer Notarissen
mr M.R. Meijer
NotarisOndernemingsrecht, Onroerend goed, Personen- en Familierecht+31 (0)20 - 53 170 06
mr J. Borren - Meijer Notarissen
mr J. Borren
NotarisOndernemingsrecht, Onroerend goed, Personen- en Familierecht
D.G. Meijer
Algemeen medewerkerPersonen- en Familierecht+31 (0)20 - 53 170 25