Ga naar hoofdinhoud

Onroerend goed

Erfpachtuitgifte

Als u een huis koopt, staat dit meestal op eigen grond. Maar soms blijft de grond met daarop de woning eigendom van de eigenaar. U krijgt als koper alleen het gebruiksrecht, het zogenaamde erfpachtrecht. Daarvoor betaalt u een vergoeding ‘de canon’ aan de eigenaar. U moet zich bovendien houden aan de erfpachtvoorwaarden.

Erfpacht is het recht om een stuk grond en de woonruimte daarop te gebruiken. De grond met daarop de woning blijft eigendom van de erfverpachter, ofwel de eigenaar. Dit is bijvoorbeeld de gemeente, een woningcorporatie of Staatsbosbeheer. Voor dit gebruiksrecht betaalt de erfpachter een jaarlijkse vergoeding aan de eigenaar. Die vergoeding noemen we een canon.

Neem contact op
Onroerend goed - Meijer Notarissen

Akte van levering

Als een verkoper een erfpachtrecht woonruimte wil verkopen, moet hij duidelijk aangeven dat het om erfpacht gaat. Op de website Funda staat bijvoorbeeld bij de kenmerken van de woning of het gaat om erfpacht. Ook uit de akte die de notaris heeft opgemaakt toen de verkoper de woonruimte kreeg (de akte van levering), staat of het gaat om een erfpachtrecht. Uiteraard wordt dit ook vermeld in het koopcontract.

Erfpacht met opstalrecht

Soms is aan het erfpachtrecht een opstalrecht gekoppeld. Dan bent u als koper eigenaar van de woning en de erfverpachter is eigenaar van de grond. Bij het einde van de erfpacht eindigt ook het daaraan gekoppelde opstalrecht. Daardoor wordt de erfverpachter ook eigenaar van de woning. Hij moet u dan in beginsel de waarde van de woning vergoeden.

Erfpachtvoorwaarden

Wanneer sprake is van erfpacht gelden er een aantal regels, die door de erfverpachter zijn opgesteld. Dit zijn de erfpachtvoorwaarden. Deze zijn vastgelegd in de akte van uitgifte in erfpacht. Soms, bijvoorbeeld bij gemeentelijke erfpacht, zijn er daarnaast ook ‘algemene erfpachtvoorwaarden’, die in een andere notariële akte staan. De akte van uitgifte in erfpacht verwijst dan naar die algemene erfpachtvoorwaarden. Meijer Notarissen is u graag van dienst bij het duiden van dergelijke voorwaarden. Wij staan u bij met onpartijdig en deskundig advies.

Koopt u een woning maar blijft de grond waarop het pand staat eigendom van de eigenaar? Meijer Notarissen staat u graag bij met vakkundig advies! Maak een afspraak om uw persoonlijke situatie met een van onze notarissen te bespreken.

Afdeling medewerkers

mr C. Hagendijk - Meijer Notarissen
mr C. Hagendijk
NotarisOndernemingsrecht, Onroerend goed, Personen- en Familierecht+31 (0)20 - 53 170 04
mr M.R. Meijer - Meijer Notarissen
mr M.R. Meijer
NotarisOndernemingsrecht, Onroerend goed, Personen- en Familierecht+31 (0)20 - 53 170 06
mr J. Borren - Meijer Notarissen
mr J. Borren
NotarisOndernemingsrecht, Onroerend goed, Personen- en Familierecht
mr B. van Loenen-van Jaarsveld - Meijer Notarissen
mr B. van Loenen- van Jaarsveld
Toegevoegd notarisOnroerend goed+31 (0)20 - 53 170 35
C.C. van der Bijl
Algemeen medewerkerOnroerend goed+31 (0)20-531 70 31
M.G.M. Bras
Algemeen medewerkerOnroerend goed+31 (0)20-531 70 33