Ga naar hoofdinhoud

Personen- en Familierecht

Boedelbehandeling

Wanneer een dierbare persoon komt te overlijden, is dat voor diens familie, vrienden en kennissen een verdrietig gebeuren. Rondom het overlijden, de begrafenis en crematie spelen emoties dan ook een grote rol. Ook tijdens het rouwproces na het overlijden zijn emoties vaak bepalend bij het denken en handelen. Dan is het goed als de nalatenschap/erfenis vooraf goed staat omschreven en is verdeeld volgens de wensen van de overledene. Ook wanneer dit niet het geval is, kan Meijer Notarissen u veel problemen en zorgen uit handen nemen.

Een overledene wordt ook wel de erflater genoemd. Deze persoon laat bezittingen en/of schulden na. De bezittingen en schulden van de erflater vormen gemeenschappelijk de nalatenschap. Het erfrecht regelt de overgang van de bezittingen en schulden van de erflater op de erfgenamen. In de verklaring van erfrecht, opgemaakt door een notaris, wordt vermeld wie er overleden is, of er een testament is gemaakt en wie op grond van de wet of het testament de erfgenamen zijn en wie de nalatenschap kan afhandelen.

Neem contact op
Personen- en Familierecht - Meijer Notarissen

Successierecht

Wanneer de erflater een testament heeft gemaakt, verkrijgen de erfgenamen het hele of een deel van het vermogen, zoals dit in dat testament is vastgelegd. Indien er geen testament is opgemaakt, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn en wat zij verkrijgen. Dit is het wettelijk erfrecht. Binnen acht maanden na het overlijden dient bij de Belastingdienst een aangifte te worden ingediend voor het successierecht. Ook dit kan Meijer Notarissen voor u in orde maken.

Akte van verdeling

Wanneer één van de erfgenamen minderjarig is of wanneer er onroerende zaken moeten worden verdeeld, is een akte van verdeling of een notariële boedelbeschrijving noodzakelijk. In deze akte kunnen diverse zaken worden opgenomen. Namelijk de namen van de erfgenamen en de inhoud van het testament. Hetzelfde geldt voor de boedelbeschrijving, ofwel de opsomming van bezittingen, de waarde daarvan of de hoogte van schulden. Ook de vaststelling van de omvang van de erfdelen en de verdeling en levering van de nalatenschap kunnen in de akte worden vermeld.

Executeur

Wanneer er in het testament een executeur is benoemd, zal deze persoon de praktische afhandelingen voor zijn rekening nemen. De executeur moet er altijd voor zorgen dat er een boedelbeschrijving wordt opgemaakt, oftewel een beschrijving van hetgeen er wordt nagelaten. Meijer Notarissen is u graag van dienst bij een professionele en snelle afwikkeling van nalatenschappen.

Wilt u ervoor zorgdragen dat uw nalatenschap in goede handen is? Meijer Notarissen adviseert u graag! Maak een afspraak om uw persoonlijke situatie met een van onze notarissen door te nemen.

Afdeling medewerkers

mr C. Hagendijk - Meijer Notarissen
mr C. Hagendijk
NotarisOndernemingsrecht, Onroerend goed, Personen- en Familierecht+31 (0)20 - 53 170 04
mr M.R. Meijer - Meijer Notarissen
mr M.R. Meijer
NotarisOndernemingsrecht, Onroerend goed, Personen- en Familierecht+31 (0)20 - 53 170 06
mr J. Borren - Meijer Notarissen
mr J. Borren
NotarisOndernemingsrecht, Onroerend goed, Personen- en Familierecht
D.G. Meijer
Algemeen medewerkerPersonen- en Familierecht+31 (0)20 - 53 170 25