skip to Main Content

Ondernemingsrecht

Uw vennootschappelijke zaken op orde

Meijer Notarissen adviseert en begeleidt zowel Nederlandse als buitenlandse cliënten op het gebied van ondernemen. Een bedrijf voeren kan op vele manieren. Alleen of met een zakelijke partner, met of zonder personeel, als eenmanszaak, B.V. of N.V. Welke vorm past het beste bij u? Deze keuze en de begeleiding daarbij vraagt om maatwerk. Onze (kandidaat)notarissen en notariële medewerkers denken op vakkundige en persoonlijke wijze met u mee en maken voor u de juiste juridische vertaalslag. Van eenvoudige stichtingen tot complexe B.V. structuren.

De oprichting van een Besloten Vennootschap

Wanneer u kiest voor een Besloten Vennootschap (B.V.) samen of met een zakenpartner, dan is er een aantal zaken dat eerst geregeld moet worden. Na ons advies aan u stellen wij de oprichtingsakte van de B.V. op. In deze oprichtingsakte zijn de statuten van de B.V. opgenomen, ofwel: de regels die voor de B.V. gelden vanaf de oprichting.

Een Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.) is een zelfstandige rechtspersoon, zowel geschikt voor ondernemingen met maar één aandeelhouder en één bestuurder, als voor ondernemingen met diverse aandeelhouders en meerdere bestuurders. Vanwege het gewenste besloten karakter van de onderlinge samenwerking, zijn de aandelen in een B.V. meestal niet vrij overdraagbaar.

Neem contact op
Ondernemingsrecht - Meijer Notarissen

Juridisch voordeel

Een van de juridische voordelen van een Besloten Vennootschap is dat de aandeelhouder/bestuurder in principe niet persoonlijk aansprakelijk is voor de schulden van de B.V. boven het bedrag van zijn aandeel. Of het fiscaal gunstig is om een B.V. op te richten, hangt onder andere af van de omvang van de verwachte omzet van een bedrijf en de toekomstverwachtingen. Bijvoorbeeld welke liquiditeiten u nog nodig hebt. Meijer Notarissen kan u hierover adviseren.

Flex B.V.

Wilt u een B.V. oprichten? Dat kan per 1 oktober 2012 veel eenvoudiger dan daarvoor. Dit wordt ook wel de Flex B.V. genoemd. De oprichtingseisen zijn sterk vereenvoudigd. Voor een Flex B.V. heeft u bijvoorbeeld geen minimum startkapitaal van €18.000, – meer nodig, €1, – is al voldoende. Ook de verplichte bank- en accountantsverklaring zijn komen te vervallen. De mogelijkheden met betrekking tot het creëren van soorten aandelen zijn sterk uitgebreid. Zo kunnen stem- of winstrechtloze aandelen worden gecreëerd.

Notariële akte

Voor het oprichten van een (Flex) B.V. kunnen onze notarissen voor u de notariële akte met statuten opstellen. Ook zorgen zij voor registratie van uw B.V. in het handelsregister. Meijer Notarissen heeft ruime ervaring met het oprichten van B.V’s. Wij adviseren en begeleiden u graag!

Partner beschermen tegen ondernemersrisico’s

Bent u getrouwd of woont u samen? Het is goed om bij onze (kandidaat)notarissen te informeren hoe u uw partner kunt beschermen tegen de risico’s die u als ondernemer loopt. Er kunnen zich namelijk allerlei onverwachte zaken voordoen. Wie moet het bedrijf overnemen als u zelf de taken in uw bedrijf niet meer kunt uitoefenen, bijvoorbeeld door ziekte of overlijden? Meijer Notarissen kan u adviseren over de verschillende mogelijkheden voor onverwachte situaties.

Kiest u ervoor een Besloten Vennootschap (B.V.) op te richten? Meijer Notarissen staat u graag bij met vakkundig advies! Maak een afspraak om uw persoonlijke situatie met een van onze notarissen te bespreken.

Afdeling medewerkers

mr J. Borren - Meijer Notarissen
mr J. Borren
NotarisOndernemingsrecht, Onroerend goed, Personen- en Familierecht+31 (0)20 - 53 170 07
mr C. Hagendijk - Meijer Notarissen
mr C. Hagendijk
NotarisOndernemingsrecht, Onroerend goed, Personen- en Familierecht+31 (0)20 - 53 170 04
mr M.R. Meijer - Meijer Notarissen
mr M.R. Meijer
NotarisOndernemingsrecht, Onroerend goed, Personen- en Familierecht+31 (0)20 - 53 170 06
mr I.C.M. Kroon - Meijer Notarissen
mr I.C.M. Kroon
Kandidaat-notarisOndernemingsrecht+31 (0)20 - 53 170 20
L. Sijmons-Tuin
Algemeen medewerkerOndernemingsrecht+31 (0)20 - 53 170 26