Ga naar hoofdinhoud

Ondernemingsrecht

Het oprichten van een stichting

Wanneer u samen met andere personen een maatschappelijk doel nastreeft en u hiervoor een vermogen beschikbaar heeft of hoopt te krijgen, zoals subsidies en dergelijke, dan kunt u als rechtsvorm een stichting oprichten. Hiermee kiest u voor zekerheid. Zo zijn de bestuursleden van een stichting in de meeste gevallen niet persoonlijk aansprakelijk als onverwacht inkomsten wegvallen. Daarnaast heeft een stichting geen leden die meebeslissen over de koers, waardoor u flexibel blijft.

Een stichting is een rechtspersoon en mag onder meer contracten afsluiten, subsidie ontvangen en bezittingen hebben. Ook mag een stichting winst maken. Deze winst kan echter niet worden uitgekeerd aan de bestuurders of oprichters, maar moet worden aangewend ter bereiking van het doel. De statuten zorgen voor een goede interne organisatie. Al deze zaken helpen bij het verwezenlijken van het sociale of maatschappelijke doel.

Neem contact op
Ondernemingsrecht - Meijer Notarissen

Het doel van een stichting

De meeste stichtingen worden opgericht door mensen of organisaties die zich richten op het verwezenlijken van een ideëel doel. Hierbij kunt u denken aan natuurbehoud, hulp aan andere mensen of het promoten van kunst en cultuur. Een stichting kan ook worden opgericht voor andere doeleinden. Voor families kan het bijvoorbeeld een verstandige keuze zijn om het beheer van een gemeenschappelijk vakantiehuis onder te brengen in een stichting. Voor ondernemers is in sommige gevallen efficiënt om een Stichting Administratiekantoor op te richten. Het doel is in dat geval het beheren en certificeren van aandelen. Het is voor iedereen mogelijk om een stichting op te richten. Dat kan alleen of samen met anderen. Ook een rechtspersoon zoals een vereniging of een BV kan een stichting oprichten.

De voordelen van een stichting als rechtsvorm

Het oprichten van een stichting zorgt voor een scheiding tussen het eigen vermogen van de oprichters en het vermogen van de stichting. Geldstromen lopen zo niet meer door elkaar. Een stichting is bovendien een rechtspersoon. Dat betekent dat een stichting bezittingen en schulden kan hebben en ook contracten kan afsluiten. Als rechtspersoon kan een stichting subsidies, donaties en erfenissen ontvangen. Daarnaast worden de ‘spelregels’ van de organisatie officieel vastgelegd in statuten. Deze zorgen voor een goede interne organisatie van de stichting. Meijer Notarissen is u graag van dienst bij het vastleggen van de juiste statuten, welke het realiseren van het doel van de stichting bevorderen.

Statuten

Een stichting heeft minstens één orgaan: het bestuur. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een Raad van Toezicht, Raad van Advies en/of een Comité van Aanbeveling in de statuten vast te leggen.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Voor een stichting met een ideëel doel is het fiscaal gewenst om een “ANBI” te zijn. Dit vereist een aantal specifieke bepalingen in de statuten van de stichting.

De rol van de notaris

Wanneer u een stichting opricht, is het noodzakelijk om naar de notaris te gaan. Voor de oprichting is namelijk een notariële akte verplicht. Meijer Notarissen helpt u onder meer door te controleren of de statuten aan alle eisen voldoen en u te adviseren over statuten die passen bij uw stichtingsdoel. Ook na het oprichten van een stichting kunt u met vragen terecht bij onze notarissen. Bijvoorbeeld over de wijziging van statuten, bij vragen over de interpretatie hiervan, bij geschillen binnen het bestuur of vragen over bevoegdheden van het bestuur of van individuele bestuurders.

Streeft u een maatschappelijk doel na en richt u een stichting op? Meijer Notarissen begeleidt u graag met vakkundig advies! Maak een afspraak om de situatie van uw onderneming met een van onze notarissen te bespreken.

Afdeling medewerkers

mr C. Hagendijk - Meijer Notarissen
mr C. Hagendijk
NotarisOndernemingsrecht, Onroerend goed, Personen- en Familierecht+31 (0)20 - 53 170 04
mr M.R. Meijer - Meijer Notarissen
mr M.R. Meijer
NotarisOndernemingsrecht, Onroerend goed, Personen- en Familierecht+31 (0)20 - 53 170 06
mr J. Borren - Meijer Notarissen
mr J. Borren
NotarisOndernemingsrecht, Onroerend goed, Personen- en Familierecht
mr I.C.M. Kroon - Meijer Notarissen
mr I.C.M. Kroon
Kandidaat-notarisOndernemingsrecht+31 (0)20 - 53 170 20
mr F.M. Jansen
Kandidaat-notarisOndernemingsrecht+31 (0)20 - 53 170 63
mr J.S.A. Groen - Meijer Notarissen
mr J.S.A. Groen
Kandidaat-notarisOndernemingsrecht+31 (0)20 - 53 170 61
E.E. Bijl
Algemeen medewerkerOndernemingsrecht+31 (0)20-531 70 64
L. Sijmons-Tuin
Algemeen medewerkerOndernemingsrecht+31 (0)20 - 53 170 26