Ga naar hoofdinhoud

Personen- en Familierecht

Gezag en Voogdij

Wanneer u samen een kind krijgt, is dat een bijzonder mooi moment in uw leven. Ondanks het feit dat u niet direct aan allerlei zakelijke aangelegenheden denkt, is het toch verstandig om u af te vragen of u alles goed hebt geregeld. Want het krijgen van kinderen betekent ook juridisch verantwoordelijkheid nemen. Wat gebeurt er met de zorg over uw kind als een van u beiden plotseling zou komen te overlijden? En wat gebeurt er met uw erfenis? Meijer Notarissen legt u op heldere wijze uit wat u zelf kunt doen en welke zaken u via de notaris dient te regelen.

Vaak is het krijgen van kinderen een reden om de relatie officieel te maken. Als het om erkenning van het kind en het (ouderlijk) gezag gaat, verschilt per relatievorm wat via de wet is geregeld. Maar ook wat de mogelijkheden zijn om het gezag over het kind te krijgen. Van belang is of u de biologische ouder van het kind bent of niet. Een andere bepalende factor is de samenstelling van uw relatie. Dus gaat het om een man/vrouw-relatie of bestaat uw relatie uit twee mannen of twee vrouwen?

Neem contact op
Personen- en Familierecht - Meijer Notarissen

Familierechtelijke betrekking

Als een kind door u is erkend, bent u volgens de wet de ouder van het kind. U heeft dan een juridische band, ofwel een familierechtelijke betrekking met uw kind. Dat betekent dat u verplicht bent om uw kind te onderhouden tot hij of zij 21 jaar is en tevens dat uw kind uw erfgenaam is. Door erkenning bent u niet de wettelijke vertegenwoordiger van uw kind. Dit bent u pas als u ook het gezag over uw kind hebt.

Gezag over het kind

Gezag is door de wet geregeld. Het is de plicht en het recht om kinderen jonger dan 18 jaar te verzorgen en op te voeden. Meestal ligt het gezag bij één of twee ouders. Een van de ouders kan ook samen met een ander persoon het gezag hebben. Het gezag kan niet door meer dan twee personen worden uitgeoefend. Een kind is automatisch erkend door de moeder via de geboorte; ongeacht welke relatievorm. Woont de moeder samen met de vader dan moet hij het kind erkennen en daarna samen met de moeder het gezag aanvragen via rechtspraak.nl. Pas dan hebben zij beiden het gezag over het kind. Bij huwelijken en geregistreerd partnerschappen tussen man en vrouw hebben beide ouders direct na de geboorte automatisch het gezag over het kind. Dat is bij wet geregeld.

Zelf erkennen en gezag verkrijgen

Als het kind niet automatisch door de partner is erkend, kunt u dat zelf regelen. Dit kan voor of vlak na de geboorte, maar ook nog op een later moment. Daar is altijd toestemming van de moeder voor nodig tot het kind 16 jaar is. Is het kind 12 jaar of ouder, dan is ook de toestemming van het kind nodig. Bestaat uw relatie uit twee vrouwen of twee mannen? Er bestaan diverse mogelijkheden om in uw situatie het kind te erkennen en het gezag te verkrijgen. Niet-biologische ouders kunnen ook het gezag krijgen door het kind te adopteren.

Voogdij

Een voogd is een persoon die de zorg voor de minderjarige kinderen overneemt als de ouders van die kinderen zijn overleden. Om te voorkomen dat de rechtbank na uw overlijden beslist wie de voogd van uw kind(eren) wordt, kunt u een voogd benoemen. Zo voorkomt u tevens dat uw kinderen ergens terecht komen waar u dat liever niet zou willen of dat er wordt gestreden om uw kinderen.
Het voordeel van een voogdijregeling in een testament is dat u meer nuanceringen kunt aanbrengen en instructies aan de voogden kunt meegeven.

Zaken bij testament regelen

In een testament kunt u rondom de voogdij een groot aantal zaken regelen. Zoals de financiën van de kinderen, of ze bij elkaar moeten blijven, of zij bij de voogd in huis moeten wonen en nog veel meer. De voogd oefent het gezag uit over de minderjarige kinderen en heeft ook het bewind over het vermogen van de kinderen. Bij testament kunt u bepalen dat iemand anders dan de voogd het bewind krijgt of dat de voogd ook tot een bepaalde leeftijd het bewind voert zodra de kinderen meerderjarig worden.

Wenst u meer informatie over het regelen van gezag en voogdij? Maak een afspraak om uw persoonlijke situatie met een van onze notarissen door te nemen. Meijer Notarissen adviseert u graag!

Afdeling medewerkers

mr C. Hagendijk - Meijer Notarissen
mr C. Hagendijk
NotarisOndernemingsrecht, Onroerend goed, Personen- en Familierecht+31 (0)20 - 53 170 04
mr M.R. Meijer - Meijer Notarissen
mr M.R. Meijer
NotarisOndernemingsrecht, Onroerend goed, Personen- en Familierecht+31 (0)20 - 53 170 06
mr J. Borren - Meijer Notarissen
mr J. Borren
NotarisOndernemingsrecht, Onroerend goed, Personen- en Familierecht
D.G. Meijer
Algemeen medewerkerPersonen- en Familierecht+31 (0)20 - 53 170 25