Ga naar hoofdinhoud

Samenwonen? Regel het bij uw EPN-notaris

Hieronder vindt u een aantal onderwerpen die u kunt regelen bij de EPN-notaris als u gaat samenwonen. Vaak kunt u dit regelen in een samenlevingsovereenkomst, soms is het ook nodig om testamenten te maken. Uw EPN-notaris licht u graag voor, onder andere over het volgende:

1. Belastingen: het opstellen van een notariële samenlevingsovereenkomst kan u veel (erf)belasting besparen. Door het maken van een notariële samenlevingsovereenkomst wordt u sneller fiscaal partner. Dit kan voordelen in de Inkomstenbelasting en de erfbelasting meebrengen. Vooral in de erfbelasting kunnen deze voordelen zeer groot zijn, bijvoorbeeld als er een levensverzekering wordt afgesloten.

2. Pensioen: wanneer u ouderdomspensioen opbouwt is het bijna altijd mogelijk om uw partner als begunstigde voor het nabestaandenpensioen aan te wijzen. Als u overlijdt krijgt uw partner dan een pensioenuitkering, meestal gelijk aan het weduwenpensioen voor een getrouwd echtpaar. Veel pensioenfondsen stellen hiervoor een notariële samenlevingsovereenkomst verplicht.

3. Erven: samenwoners erven op grond van de wet niet van elkaar. Uw naaste familie (en dus niet uw partner) zal van u erven als u niets regelt. In uw samenlevingsovereenkomst kunt u afspreken dat het gemeenschappelijke bezit bij overlijden wordt verkregen door de langstlevende. Soms kan het ook nodig zijn een testament te maken, bijvoorbeeld als u kinderen heeft en een langstlevende regeling wilt maken.

4. De woning: wanneer u een woning huurt en uw partner trekt bij u in, dan is het van belang het huurcontract op beider naam te zetten. Zo bent u beiden huurder en heeft u beiden huurbescherming. Om dit met de verhuurder te kunnen regelen heeft u vaak een door de notaris opgestelde samenlevingsovereenkomst nodig. Mocht u samen een eigen woning kopen maar niet allebei evenveel meebetalen aan de koopsom (bijvoorbeeld doordat u eigen (spaar)geld voor de aankoop gebruikt), dan kunt u in een samenlevingsovereenkomst daar duidelijke afspraken over maken.

5. Scheiding: u kunt in een samenlevingsovereenkomst vooraf afspraken maken voor het geval u uit elkaar gaat. Als het ooit zover komt, is het vaak moeilijk om op dat moment nog goede afspraken te maken. Bijvoorbeeld: welke inboedelgoederen zijn van wie, wie mag er in de woning blijven, hoe worden de verhuiskosten voor de vertrekkende partner verdeeld? Ook kunt u iets regelen over alimentatie.

Het bovenstaande is maar een selectie uit belangrijke onderwerpen. Als er kinderen zijn of komen, dan moeten er misschien nog meer zaken geregeld worden.

Heeft u vragen? Maak vrijblijvend een afspraak om uw vraag aan een (kandidaat-)notaris voor te leggen.